Stage lopen op de kinderboerderij

De kinderboerderij is sinds 2009 een erkend stagebedrijf voor de agrarische sector ( Aequor) en sinds april 2010 ook voor de administratieve sector (ECABO).
Met ingang van het schooljaar 2011-2012 wordt het voor de middelbare scholieren verplicht een maatschappelijke stage (MaS) te lopen alvorens ze hun schooldiploma krijgen.
Dit kan ook bij de Kinderboerderij. Kijk voor meer informatie op onze website onder het tabblad medewerkers – stage.
Maatschappelijke stage is een project van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Voor uitgebreide informatie over de  maatschappelijke stage  klik op onderstaande link:
http://www.maatschappelijkestage.nl/leerlingen/K1.1.Wat_is_MaS/