Hooggeplaatst bezoek op de kinderboerderij op dinsdag 8 maart a.s.

Op Carnavals dinsdag 8 maart is de kinderboerderij geopend van 12.45 uur tot 15.30 uur. Onze koldervorst prins Teun d’n Urste bezoekt met zijn gevolg de kinderboerderij. Onze vorst heeft in al zijn wijsheid en goedheid de opbrengst van zijn carnavals CD beschikbaar gesteld aan de kinderboerderij. Hij komt de cheque persoonlijk overhandigen.

De kinderboerderij is hem uiteraard zeer erkentelijk voor zijn gulle gebaar.

Het precieze programma staat in de plaatselijke krantjes. Tot dinsdag 8 maart Alaaf!