Giften sponsors

De AH sponsoraktie heeft €130,00 opgeleverd voor de kinderboerderij.

Een onbekende gulle gever uit Engeland heeft spontaan €500 overgemaakt.

We bedanken deze sponsors  natuurlijk hartelijk, het geld gaat goed besteed worden aan de verbouwing.