Weer laffe inbraak kinderboerderij

Voor de vierde maal is ingebroken op de kinderboerderij. Ondanks alle maatregelen hebben onverlaten toch weer kans gezien vernielingen aan te richten in de kinderboerderij.  Het levert niets op voor de inbrekers, daar er geen spullen van enige waarde zijn.

De schade aan de spullen maar met name de emotionele schade voor onze medewerkers van Cello is weer groot.

Kortom een laffe daad, we roepen iedereen weer op extra alert te zijn. Mocht iemand informatie hebben graag contact opnemen met het bestuur van de kinderboerderij. Dit mag ook anoniem.