Tijdens verbouwing: kinderboerderij gewoon open

Eindelijk gaan de bouwactiviteiten van start. De voorbereidingen hebben veel tijd gekost, maar nu wordt er daadwerkelijk een begin gemaakt met het groot onderhoud en de aanpassingen in het gebouw.
In november zal het rieten dak worden vervangen, wat ongeveer 3 weken in beslag neemt. Als het dak gereed is dan kan ook in de kinderboerderij worden gestart met de realisatie van een nieuwe personeelsruimte en de kleedkamers voor dames en heren. Naast de personeelsruimte komt een nieuwe handenwasgelegenheid. Behalve de aanpassingen van het hoofdgebouw, is er al een start gemaakt met de bouw van de quarantainestal op de achterste wei. Deze zal waarschijnlijk klaar zijn voor de winter.

Tijdens de verbouwing is de kinderboerderij normaal geopend, al zal van enige overlast sprake zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken maar vragen om uw medewerking en begrip.