Laatste nieuws over Spoockey, onze ezel

De hoefsmid is langs geweest. Spoockey verkeert in blakende gezondheid.
Haar hoefjes zullen echter nog jaren nodig hebben om helemaal te herstellen. Dit betekent dat Spoockey de komende jaren niet meer mag wandelen.
Ze mag wel op de ‘wei’ en het ‘hard’ staan.
Spoockey knuffelen en borstelen mag wel.