Bestuur

Het bestuur van de kinderboerderij bestaat uit 7 leden die ieder een eigen specifieke taak hebben. Het bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester (dagelijks bestuur) en leden met de portefeuilles gebouwen, terrein en onderhoud, dierengezondheid en -welzijn, digitale technieken en digitalisering en externe contacten. Er is sprake van een collegiaal bestuur.

De belangrijkste functies van de stichting zijn:

  • Kinderen en wijkbewoners, jong en oud kunnen elkaar op de boerderij ontmoeten, ontspannen en kennis maken met dieren, natuur en milieu
  • Natuur en milieueducatie geven aan kinderen uit de onderbouw van het basisonderwijs
  • De ‘huiskamer’, ook voor kwetsbare ouderen
  • Dagbesteding bieden aan cliënten van Cello
  • Het in stand houden van een generatie- en beweegtuin.

Zij doet dat op basis van een convenant met de gemeente Boxtel en wordt daarvoor gefinancierd met subsidie.

Bij de kinderboerderij zijn veel vrijwilligers actief en werken 1 beheerder en 2 medewerkers in parttime dienst.

Het gehele bestuur van de Stichting KinderboerderijBoxtel bestaat uit uit onbezoldigde vrijwilligers die allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag hebben overlegd en bestaan uit de volgende mensen:

Onze beleidsplan is hier te vinden.

Voorzitter: Emile Lockefeer

Penningmeester: Jack Farla

Secretaris: Maarten Hertzberger

Dieren: Rene Huijbers

Communicatie: Vacature

IT: Richard Chadwick

Infra: Vacature