Doelstelling en missie

Doelstelling

De Kinderboerderij Boxtel  stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van de kinderen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen. De Kinderboerderij tracht dit doel te bereiken door het op professionele wijze aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers en begeleiders) om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.
Daarnaast is de kinderboerderij ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk Boxtel Oost en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

Missie

Als we de doelstelling verder vertalen in een korte, krachtige slogan waarmee de “boodschap”van de Kinderboerderij wordt uitgedragen, dan zou deze “missie” kunnen luiden:

“De kinderboerderij is een ontmoetingsplaats voor iedereen”

Visie: respect voor dieren
Hoe er ook over de waarden en betekenis van (huis)dieren wordt gedacht (in culturele, economische, ideologische of godsdienstige zin), het gaat om levende wezens die respect verdienen. En dat respect komt tot uiting in het bevorderen van goede zorg voor (huis)dieren en in het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheid van mensen in het omgaan met dieren.

De Kinderboerderij probeert haar doelstelling waar te maken door aan te sluiten bij de leef- en denkwereld van de kinderen. Door activiteiten aan te bieden waarvoor kinderen belangstelling hebben, die zij fijn en interessant, spannend of een beetje eng vinden.
Door activiteiten waarvan zij spelenderwijs het nodige opsteken.

Visie: Ontmoetingsplaats
De Kinderboerderij wil  een plaats zijn waar niet alleen de kinderen graag komen, maar ook ouders, grootouders en alle andere belangstellenden.
De kinderboerderij wil een sociale functie in de  samenleving, speciaal  voor de wijk Boxtel Oost, vervullen en een prettige plaats zijn waar gewoon binnen gelopen kan worden voor een kopje koffie, thee of fris,  gewoon een krantje lezen of gezellig  bijpraten.

De kinderboerderij wil graag de huiskamer zijn waar iedereen welkom  is en zich thuis voelt en waar je anderen kunt ontmoeten.