Geschiedenis

Geschiedenis:
De Kinderboerderij is ongeveer het laatste restje dat herinnert aan de tijd dat de wijk Oost nog helemaal agrarisch gebied was. Stak je de Brederodeweg (de vroegere rijksweg Den Bosch – Eindhoven) over, dan ging je richting Sint Oedenrode (Onrooi). Ook de naam “Maastrichtsestraat” geeft al enigszins het richtingsgevoel van Boxtelaren uit die tijd aan. Toen Boxtel ging groeien en het industriegebied aan de Westkant werd aangelegd, kwam het Oostelijk deel voor woningbouw in aanmerking. Geleidelijk aan werden de boerderijen die daar stonden afgebroken. De huidige Kinderboerderij was de laatst-overgebleven boerderij.

Stichting:
De Stichting Kinderboerderij Boxtel is ontstaan uit een groep mensen die een warm hart hadden voor de laatste boerderij in de woonwijk Boxtel-Oost die door de gemeente Boxtel werd gekocht in 1971

Zelfstandig:
In 1987 werd de Kinderboerderij “geprivatiseerd”. De Stichting Kinderboerderij kreeg de volle verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de boerderij, die van het gemeentebestuur werd gehuurd. De Stichting kreeg een jaarlijks subsidiebedrag van ongeveer 90.000 gulden (ca. 40.000 Euro) voor huur, klein onderhoud, gas, water, licht, dieren, verzorging, activiteiten en: personeel. Dat laatste was zeker niet onbelangrijk! Want ook al waren er vele tientallen vrijwilligers actief bij de Kinderboerderij, werd toch al snel duidelijk dat de boerderij het zonder vaste en professionele bezetting niet echt zou redden!