Veiligheid & Hygiëne

Keurmerk Zoönosen

Kinderboerderij Boxtel heeft  het keurmerk “zoönose verantwoord bedrijf”. Vaak komt er de vraag “kan ik wel veilig de kinderboerderij bezoeken” of “ik ben bij de geitjes geweest, heb ik nu ook Q- koorts?”

Om te laten zien dat de kinderboerderij maatregelen neemt om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken, hebben we van de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) een keurmerk gekregen.

Daarvoor hebben we een soort examen moeten doen:

  1. Is er een goede hygiëne op de kinderboerderij?
  2. Zijn de dieren gevaccineerd, en wordt er een dierenarts Ingeschakeld als ze ziek zijn?
  3. Zijn er dieren ziek geweest in de afgelopen 12 maanden?

Elk jaar opnieuw wordt door de dierenarts met een “checklist” beoordeeld of we weer aan alle eisen voldaan hebben.

Handenwasplaats:

Op “De Deel” bevindt zich meteen om de hoek een handenwasplaats evenals buiten naast de Knabbelschuur. Heb je de kinderboerderij bezocht en de dieren geaaid, was dan voor het naar huis gaan goed je handen.

Zieke kinderen?
Als je ziek wordt na een bezoek aan de kinderboerderij, vertel dit dan altijd aan je huisarts.

Q-koorts en het aflammeren van schapen en geiten:
De schapen en geiten op de kinderboerderij moeten vanwege de Q-koorts aflammeren in een stal die gesloten is voor het publiek.

Waarom?
Geiten en schapen kunnen de Q-koorts bacterie bij zich dragen. Die kans is heel klein op kinderboerderijen, maar niet uitgesloten. Omdat mensen ziek kunnen worden van Q-koorts, heeft de overheid besloten dat schapen en geiten in een gesloten stal moeten aflammeren.
Zijn de geiten en schapen dan ziek?
Nee. Maar als ze besmet zouden zijn met Q-koorts, is de kans groter dat ze een abortus krijgen. En de Q-koortsbacterie komt dan in grote hoeveelheden vrij.
Is Q-koorts gevaarlijk?
Mensen kunnen ziek worden van Q-koorts. Vooral zwangere vrouwen en mensen met een verlaagde weerstand lopen een verhoogd risico. Maar de meeste mensen worden er niet ziek van. Bij kinderen komt het weinig voor.
Wanneer kunnen we de lammetjes zien?
De drachtige geiten en schapen worden apart gezet vanaf dat ze 4 maanden drachtig zijn tot twee weken na de bevalling. Geiten en schapen zijn ongeveer 5 maanden drachtig.
Waar vind ik meer informatie?
Je kunt bij de coördinator  van de kinderboerderij vragen stellen over Q-koorts.

Of kijk op de website http://www.qkoortsinnederland.nl/

Meer informatie:
Stichting KinderBoerderijen Nederlandhttp://www.skbn.net/

Covid informatie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Keurmerk Zoönosen Keurmerk Zoönosen (gddiergezondheid.nl)