De Boerderij

Geschiedenis:
De Kinderboerderij is ongeveer het laatste restje dat herinnert aan de tijd dat de wijk Oost nog helemaal agrarisch gebied was. Stak je de Brederodeweg (de vroegere rijksweg Den Bosch – Eindhoven) over, dan ging je richting Sint Oedenrode (Onrooi). Ook de naam “Maastrichtsestraat” geeft al enigszins het richtingsgevoel van Boxtelaren uit die tijd aan. Toen Boxtel ging groeien en het industriegebied aan de Westkant werd aangelegd, kwam het Oostelijk deel voor woningbouw in aanmerking. Geleidelijk aan werden de boerderijen die daar stonden afgebroken. De huidige Kinderboerderij was de laatst-overgebleven boerderij.

Stichting:
De Stichting Kinderboerderij Boxtel is ontstaan uit een groep mensen die een warm hart hadden voor de laatste boerderij in de woonwijk Boxtel-Oost die door de gemeente Boxtel Werd gekocht in 1971

Zelfstandig:
In 1987 werd de Kinderboerderij “geprivatiseerd”. De Stichting Kinderboerderij kreeg de volle verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de boerderij, die van het gemeentebestuur werd gehuurd. De Stichting kreeg een jaarlijks subsidiebedrag van ongeveer 90.000 gulden (ca. 40.000 Euro) voor huur, klein onderhoud, gas, water, licht, dieren, verzorging, activiteiten en: personeel. Dat laatste was zeker niet onbelangrijk! Want ook al waren er vele tientallen vrijwilligers actief bij de Kinderboerderij, werd toch al snel duidelijk dat de boerderij het zonder vaste en professionele bezetting niet echt zou redden!

Missie:
Wat bij de start van de kinderboerderij gold, geldt anno 2010 nog steeds:

“Laat kinderen, samen met volwassenen, in hun eigen buurt op een leuke en leerzame manier kennis maken met en zorgen voor (huis) dieren. Zo krijgen kinderen meer belangstelling en respect voor dieren, voor de natuur, voor het milieu en voor de wereld waarin zij leven.” (Zie ookhet tabblad doelstelling en missie)

“De Deel”:

Het achterhuis, het gedeelte van de boerderij waar vroeger de dieren stonden en waar het graan gedorst werd.
Een in een boerderij voorkomende ruimte, die in de meeste boerderijtypen langs tasvakken (opslagplaatsen) loopt.
Andere benamingen zijn ook de Dors en in andere delen van het land kent deze ruimte ook de namen “Schuurreed” en “Doorrit”.
De Deel is naar buiten afgesloten door grote deuren, waardoor de wagens beladen met hooi, stro, e.d. naar binnen kunnen worden gereden.
Staande op de Deel kan dan de lading in de tasvakken worden gelost. Op gemengde bedrijven werd de Deel vroeger gebruikt om granen en andere
gewassen te dorsen. Door de gewijzigde oogstmethode komt dit steeds minder voor
.”

“De Deel” is in het hart van de boerderij gevestigd. Hier bevindt zich de knuffelhoek, een speelplek voor de kinderen, een aquarium, de handenwasplaats, de toegang tot diverse dierenverblijven, de toegang tot de zolderruimten enz. ..

“Het Voorhuis”:
Het voorste gedeelte van de boerderij waar de ontmoetingsruimte is te vinden en  het winkeltje gevestigd is.

Winkeltje:
De producten die hier verkocht worden zijn altijd vers en natuurvriendelijk.

Een greep uit het assortiment:
* verse scharreleitjes
* vruchtenjam, appelstroop, mosterd
* honing afkomstig van het eigen bijenvolkje
* originele cadeautjes

* ijsjes van de Vughtse IJsboerderij