Welkom

De Kinderboerderij Boxtel stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen. De Kinderboerderij tracht dit doel te bereiken door het aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers, begeleiders) om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten.Daarnaast is de Kinderboerderij ook een gezellige en laagdrempelige ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk Boxtel Oost, jong en oud, en helpt op die manier mee de sociale cohesie in de wijk te vergroten. De Kinderboerderij is ook een plek waar cliënten van Cello begeleid kunnen werken in de vorm van dagbesteding. Ook vindt er onder professionele begeleiding en in het kader van de Wmo dagbesteding plaats voor ouderen (Dagje Thuis).

Belangrijk om te weten is dat de Kinderboerderij geen dieren van particulieren aanneemt. Dieren kunnen namelijk ziekten bij zich hebben en zouden zo de dieren op onze boerderij kunnen besmetten. Er zijn diverse instanties waar je met je eigen of gevonden dier terecht kunt.

– Dierenhulpdienst Nederland tel:0615499999

– Dierentehuis Den Bosch tel:0736412417

– Dierenambulance tel:0736146070

– Stichting Amivedi  tel:0880064683