Medewerkers

Kinderboerderij Boxtel is een stichting met een bestuur. Op de boerderij werken enkele medewerkers in parttime dienstverband en verder is een groot aantal enthousiaste vrijwilligers actief. De dagelijkse leiding berust bij de beheerder.

Onder aansturing van eigen begeleiders werkt op de boerderij ook een groep cliënten van Cello in de vorm van dagbesteding. Doordeweeks verzorgen en voeren ze de dieren, maken de stallen schoon, en onderhouden de groentetuin.

Op zaterdagen en zondagen zorgen de weekendvrijwilligers voor de dieren. Naast dierverzorgers zijn er ook vrijwilligers die kinderactiviteiten meehelpen organiseren, die gastheer of gastvrouw zijn voor bezoekers en schoolklassen, of onderhoudswerk uitvoeren aan gebouwen en tuinen op en bij het terrein.

Als je interesse hebt om bij ons als vrijwilliger actief te worden, stuur dan een e-mail naar info@kinderboerderijboxtel.nl ter attentie van de beheerder Die zal je uitnodigen voor een eerste gesprek. Daarin zal zij ook aandacht geven aan onze gedragscode en uitleg geven over de Verklaring Omtrent Gedrag (zogenaamde VOG-verklaring) die vereist is om bij ons te kunnen komen werken.