Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Op de kinderboerderij komen veel kinderen. Er werken ook kwetsbare personen met een beperking. Daarom voeren we een preventief integriteitsbeleid. Van alle medewerkers en vrijwilligers verlangen wij een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (kortweg VOG). Dit document wordt door de namens de (kandidaat) medewerker of (kandidaat) vrijwilliger door de kinderboerderij aangevraagd bij de daarvoor aangewezen overheidsinstantie. Zonder VOG is werken op de kinderboerderij niet mogelijk.