Gedragscode

Omgangsvormen

Afspraken over de manier van omgaan met elkaar zijn belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. De kinderboerderij vraagt van alle medewerkers en vrijwilligers dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen kunnen in regels worden verwoord. Dan zouden het er veel te veel worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Gedrag

Pesten, agressie, seksuele intimidatie en discriminatie door medewerkers en vrijwilligers tijdens het werken op de kinderboerderij wordt niet getolereerd. Ook het gebruik van alcohol en/of drugs tijdens het werk wordt niet geaccepteerd.

Omgang met dieren

Van iedereen die werkzaam is op de kinderboerderij wordt verwacht dat hij/zij op een respectvolle wijze omgaat met alle dieren op de kinderboerderij. De dieren moeten zich prettig kunnen voelen in de omgang met mensen.

Omgang met bezoekers

Zorg voor een publieksvriendelijke houding en het juiste voorbeeld: a) wees altijd vriendelijk, servicegericht en gastvrij. b) probeer vragen van bezoekers zo goed mogelijk te beantwoorden. Weet je het antwoord niet, verwijs dan door naar iemand die het wel kan weten, of vraag het zelf na. c) loop pro-actief op mensen af, als je ziet dat ze iets willen weten of hulp nodig hebben. d) help bezoekers met de interactie met dieren.

Omgang met materialen

Wees zuinig op de spullen van de kinderboerderij. Maak na de werkzaamheden alle gebruikte materialen schoon en ruim ze op. Zorg er zo voor dat het erf, de stallen en de bezoekersruimten netjes blijven.